Продукти

Клостридийна ваксина за говеда, овце и кози

Описание

Състав: токсоиди на Cl. perfringens типове A, С, D; Токсоид на Cl. novyi тип B /Cl. oedematiens/; Токсоид на Cl. septicum; Токсоид на Cl. tetani; Анакултура на Cl. chauvoei;  Аджувант: Алуминиев хидроксид.

Терапевтични показания: Профилактика (чрез активна имунизация) на следните заболявания при говеда, овце и кози, причинени от клостридии: Cl.perfringens тип А, В, С и D,  Cl.novyi(oedematiens), Cl.septicum, Cl.tetani, Cl.chauvoei:

– Ентеротоксемия (Внезапна смърт) при възрастни овце

– Анаеробна дизентерия при агнета и телета

– Болест на размекнатите бъбреци (Pulpy kidney disease)

– Хеморагичен ентерит при агнета и козлета

– Некротичен хепатит

– Брадзот или злокачествен оток на предстомашието

– Некротичен миозит (Устрел)

– Газова гангрена

– Тетанус

<< Каталог
Този сайт използва бисквитки. Личната информация, предоставена от вас се използва съгласно Политиката за поверителност на farmateambg.com.