Интензивна добавка на калций, витамин D3 и фосфор
Поддържа целостта на костите и улеснява равномерността на стадата при бройлерите
Подобрява качеството на черупката на яйцата в слоевете и животновъдите

Опаковка:
250 мл, 500 мл, 1 л и 2 л бутилка
5 л и 25 л кутия

<< Каталог