Продукти

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Streptomycin sulfate 200mg/ml

Ексципиенти до 1 ml

Описание

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на първични и вторични бактериални инфекции на респираторния, урогениталния и храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към стрептомицин микроорганизми при коне, говеда, овце, прасета, кучета и котки.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне, говеда (телета), овце, прасета, кучета и котки.

<< Каталог