За лечение на телета и прасета на първични и вторични бактериални инфекции на храносмилателният тракт,причинени от чувствителни към стрептомицин микроорганизми

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Streptomycin sulfate 1g/g

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на телета и прасета на първични и вторични бактериални инфекции на храносмилателният тракт,причинени от чувствителни към стрептомицин микроорганизми

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Телета и прасета

<< Каталог