Продукти

Безалдехиден препарат за дезинфекция на повърхности
Активни вещества: алкил/С 12-16/ диметилбензиламониев хлорид СА S №68424-85-1 6г/100г, N- додецилпропил-1,3-диамин СА S №2372-82-9 5,5г/100г

Описание

Начин на употреба:
– чрез забърсване – разходна норма 100мл/м2
– чрез напръскване – разходна норма 300мл/м2
– чрез нанасяне на работен разтвор с водоразпръскваща машина – разходна норма 150мл/м2
ОПАКОВКА: 1л, 5л, 10л

<< Каталог
Този сайт използва бисквитки. Личната информация, предоставена от вас се използва съгласно Политиката за поверителност на farmateambg.com.