Продукти

Лечение и метафилактика на респираторни заболявания при говеда и свине.

Лечение на ранни стадии на инфекциозен пододерматит (инфекциозна куцота) при овце.

 

Описание

Активно вещество:
Тулатромицин 100 милиграма

ПОКАЗАНИЯ
Говеда
Лечение и метафилактика на респираторни заболявания при говеда, причинени от Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilius somni и Mycoplasma bovis, чувствителни към тулатромицин.
Необходимо е да се установи наличието на заболяването в запата, преди да се започне прилагането на метафилактиката.
Лечение на инфекциозен говежди кератоконюнктивит (IBK), причинен от Moraxella bovis.

Свине
Лечение и метафилактика на респираторни заболявания при прасета, причинени от Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis и Bordetella bronchiseptica, чувствителни към tulathromycin Необходимо е да се определи наличието на заболяване при прасетата преди започване на метафилактика.
Това лекарство трябва да се използва само ако се очаква заболяването да се развие при прасетата в рамките на 2-3 дни.

Овце
Лечение на ранни стадии на инфекциозен пододерматит (инфекциозна куцота), свързан с вирулентен Dichelobacter nodosus, изискващ системна терапия.

Помощни вещества:
монотиоглицерол
пропилей гликол
лимонена киселина
хлороводородна киселина
натриев хидроксид
вода за инжекции

<< Каталог
Този сайт използва бисквитки. Личната информация, предоставена от вас се използва съгласно Политиката за поверителност на farmateambg.com.