СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ:

Cloprostenol sodium 263 µg/ml

Описание

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Крави, овце и кози – синхронизация или предизвикване на овулация, тих еструс, предизвикване на раждане, овариална дисфункция, поддържаща терапия при ендометрит/пиометра, забавена инволуция на матката, предизвикване на аборт в първата половина на бременността, експулсиране на мумифицирани фетуси.

Свине – предизвикване на раждане

Кобили – синхронизация или предизвикване на овулация, поддържаща терапия при пиометри и ендометрити, псевдобременност, предизвикване на раждане, предизвикване на аборт в ранна бременност.

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави, кози, овце, свине и кобили

<< Каталог